Svenska (Sverige) English (United Kingdom)
Skydd och säkerhet
Skydd och säkerhet

Exempel ur vår skyddspolicy:

  • En intern skyddshandbok har tagits fram och är väl känd och tillämpas av alla anställda.
  • Inför varje projekt görs en riskanalys för att minimera riskerna.
  • Skyddsronder och skyddsmöten genomförs regelbundet i den egna verkstaden och på externa arbetsplatser.
  • Alla olyckor och tillbud rapporteras. Uppföljning görs för att förhindra att de upprepas.