Svenska (Sverige) English (United Kingdom)
Referenser
Referenser inom rör- och stålarbeten


 

CAP-Projektet, TCM Mongstad, Norge

 

K-Svets har förtillverkat och monterat rörkonstruktionen till Alstoms Chilled Ammonia Plant som är en del av Technology Centre Mongstad (TCM), världens största testanläggning för återvinning av CO2.

K-Svets har upphandlat material, förtillverkat i K-Svets verkstäder i Stenungsund (inklusive testning och ytbehandling) och därefter transporterat de över 2000 rörspoolsen via lastbil till Mongstad för montering.

Monteringen av rören påbörjades under 2010 och avslutades under våren 2012. K-Svets har tillverkat rörkonstruktioner i materialen karbonstål, rostfritt, duplex och super duplex.

 

Scandinavia Tank Storage, Göteborg

K-Svets har genomfört demontering och montage av en 3200 meter lång 32” rörledning i oljehamnen, Göteborg för Scandinavia Tank Storages räkning.

Förutom huvudledningen har även montage av diverse anslutningsrör utförts.


 

 

  

 AkzoNobel (Eka Chemicals), Bohus

K-Svets genomförde under 2011 mekaniska arbeten med SteamReformer PMU REF- II på AkzoNobels anläggning i Bohus utanför Göteborg.

Konstruktionen är byggd i specialmaterialet SANICRO 31HT samt INCOLOY 800HT. 

Förtillverkningen gjordes vid   K-Svets verkstäder i Stenungsund och montaget utfördes i samband med planerat underhållsstopp.